shape
FAĒANA
RECEPCIÓ
SALA D'ESPERA
BOX 1
LAVABO ADAPTAT
DESPATX 1
DESPATX 2
INSTAL·LACIONS
BOX 2